Erzurum

BAŞKAN SEKMEN ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA SEÇİLDİ

BAŞKAN SEKMEN ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA SEÇİLDİ

ARAS TV

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başkent’te yapılan olağan meclis
toplantısında Enerji Kentleri Birlik Başkanlığı’na seçildi. Ankara Bilkent Kongre Merkezi’nde
düzenlenen meclis toplantısının divan başkanlığını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın da aday
olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlık seçiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen, olağan meclis toplantısında oy çokluğuyla Enerji Kentleri Birlik Başkanı
oldu. Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kendisine
destek veren belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Sekmen, şunları
kaydetti: “Bilindiği gibi günümüzde artan nüfus yoğunluğundan ve sanayileşmenin giderek
hızlanmasından dolayı enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Günümüzde yenilenebilir enerji
fikri tüm dünyada hızla yaygınlaşan bir akımdır. Yenilenebilir enerjinin pek çok ülkenin
gündemine girmiş olması, hali hazırda kullanılan fosil yakıtların çoğunun yakın gelecekte
rezerv problemi yaşayacağı gerçeğidir. Bir başka ifadeyle dünyanın günümüzde kullandığı
fosil yakıtların kaynaklarının tükenme riski dünya ülkelerini alternatif enerji arayışlara
yönlendirmektedir. Bu alternatif arayışta yenilenebilir enerjiye olan ilgiyi daha da
artırmaktadır.”
“TÜRKİYE; YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMINDA AVRUPA’DA 5. SIRADA”
“Rüzgâr ve güneş enerjisi, su gücü, biyokütle enerjisi, deniz dalgalarının gücü ve jeotermal
enerji gibi kaynaklar yenilenebilir enerji kaynağı olarak adlandırılmaktadır” diyen Başkan
Sekmen, şöyle devam etti: “İşte bu düşünceden hareketle 1997 yılında kurulan Enerji Kentleri
Birliği’miz yenilenebilir enerji kaynaklarının belediyelerimiz vasıtasıyla hayata geçmesi için 27
yıldır canla başla görev yapmaktadır. Birliği’miz; Türkiye’mizin büyüyen ve gelişen
kentlerimizde yerel kalkınmaya, ülke refahına, ekonomisine ve istihdamına en yüksek katma
değeri sağlamak için üretilen projelere de öncü olmaktadır. Türkiye’miz yenilenebilir enerji
yatırımlarını artırarak 2023'te toplam 58 bin 462 megawatt kurulu güçle dünyada 11'inci,
Avrupa'da ise 5'inci sıradadır. Ülkemiz hem nüfus hem de ticari potansiyel açısından gün
geçtikçe büyümektedir. Farklı bir açıdan değerlendirildiğinde gelecek nesillere sağlıklı bir
dünya bırakmak için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek
gerektiği de temel bir gerçektir. Bu noktada yenilenebilir enerji görünümüne baktığımızda
yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içinde yüzde 55’lik bir paya sahip olduğunu
görüyoruz. Buna yerli kaynaklarımızı eklediğimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı
yüzde 67’lere ulaşmış durumdadır. Dışa bağımlılığın azaltılması ve istihdam açısından
baktığımızda söz konusu kaynakların önemi açıkça görülmektedir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının dağılımına baktığımızda hidrolik enerji santrallerinde 31 bin 990 megawatt,
rüzgâr santrallerinde 12 bin 74 megawatt, güneş santrallerinde 12 bin 667 megawatt,
jeotermal enerji santrallerinde 1691 megawatt ve biyokütle santrallerinde
2415 megawatt’lık kurulu güce ulaştığımız görülmektedir. Bunun jeotermal kaynaklar vasıtası
ile üretilen ısı enerjisi ile yaklaşık 165 bin konut eşdeğeri konut ısıtması, 46 bin 400 konut
eşdeğeri kaplıca ve termal otel ısıtması ve 5 bin 300 dönüm sera ısıtması yapılmaktadır.”
“ERZURUM’DAKİ ENERJİ YATIRIMLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ”
Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, meclis toplantısında Erzurum’da hayata
geçen enerji yatırımlarını örnek gösterdi. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü. “Bakınız
bizim Erzurum’da 10 yılda oluşturduğumuz 23 Megawatt’lık Güneş Enerji Santrallerimiz

ülkemizin en büyük kamu yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Ve yine toplanan
çöplerin geri dönüşümü sayesinde metangazından elde ettiğimiz 2.4 megawatt’lık enerji ve
Atıksu Arıtma Tesisi’mizdeki biogazdan elde edilen 1 megawatt ile birlikte kentte toplam 27
megawatt’lık enerji elde ediyoruz. Yine Erzurum’da 20 megawatt’lık yeni Güneş Enerji
Santrallerimizin yapımı sürüyor. Ve bir başka anekdot Pasinler ilçemizde termal enerji ile
çalışacak olan Termal Otel inşa ettik. Bunları şunun için anlatıyorum. Biz bunu Erzurum’da
yaptık. İnşallah Anadolu’muzun o güzel şehir ve ilçelerinde de daha fazlasını yapacağız
inşallah… 11 Büyükşehir, 12 İl, 77 Büyükşehir İlçe, 39 İlçe, 2 Belde ve 7 yeni olmak üzere
toplamda 148 üyesi bulunan Enerji Kentleri Birliği’mizde danışmanlık, eğitim, ulusal ve
uluslararası organizasyonlara katılım ve temsil, lobicilik ve farkındalık faaliyetleri, araştırma
ve veri toplama, proje ortaklıklarının yanında belediyelerimize kaynak getirmesi noktasında
yeni enerji fonları bulacağız. Kurumlararası işbirlikleri daha da artıracağız. Bilimsel veriler
ışığında yeni enerji alanları oluşturacağız. Belediyelerimize daha çok bilim insanlarını da dâhil
ederek teknik inceleme, fizibilite ve raporlama hizmeti sunacağız. Kentlerimizde daha büyük
kapasiteli Güneş Enerji Santralleri oluşturarak her belediyemizin daha çok enerji üretmesini
ve daha çok para kazanmasını sağlayacağız. Rüzgâr enerjisi konusunda yine bilim insanlarıyla
birlikte yeni ve etkin projeler oluşturacağız. İller Bankası’ndaki kredilerin daha etkin bir
şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Yurt içi ve yurt dışındaki fonların belediyelerimize
aktarılması hususunda özel bir çalışma ekibi kuracağız. Avrupa kendi rüzgârından nasıl ki
milyon dolarlar kazanıyorsa Türkiye’mizin güzide belediyeleri de bu güzel nimeti daha fazla
fırsata çevirecek inşallah…”